Idegen szavak szótára

eucharisztia jelentése

  1. szentmise, áldozati mise, hálaadás -> a keresztény mise legfontosabb része, amikor Jézusnak a kenyérről és borról az utolsó vacsorán mondott szavait és ottani cselekedeteit ismétlik meg az istentisztelet keretében
  2. oltári szentség
  3. úrvacsora; a protestáns egyházak egyik szentsége
  4. lásd. még -> eucharisztikus jelentése

Az eucharisztia jelentése magyarul, példamondattal:

  • Az eucharisztia tágabb általános értelmezésben misét, illetve szentmisét jelent. 
  • Az eucharisztia Jézus áldozati teste és vére a kenyér és a bor színe alatt, ahogy ő ebben a jelképben az utolsó vacsorán keresztáldozatát elővételezte és mint örök emlékezetét az egyházra hagyta.
  • Pál apostol szerint az eucharisztia Jézus testében és vérében való részesedés, ill. a vele való közösség megvalósulása.
  • A Papi Eucharisztia Társulat egy Párizsban alapított társulat a papok szentségimádása és lelki összetartozásának ápolása céljából.

Az eucharisztia görög eredetű szó (eu jelentése -> „jó” + kharisz jelentése -> „kegyelem”, „kegyelmi adomány”).

Forrás: Magyar Katolikus Lexikon + Wikipédia + jelentese.hu gyűjtés